​ពេទ្យធ្មេញ​​ខេមរា​ចូល​រួម​ក្នុង​​វិស័យ​​សុខភាព​​មាត់​ធ្មេញ​

  • PDF

​ពេទ្យធ្មេញ​ខេមរា​បង្កើតឡើង​នៅ​២០០៥ បង្កើត​ឡើង​ដោយសារតែ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ភាគច្រើន​មាន​បញ្ហា​មាត់​ធ្មេញ​។

ដូច្នេះ​ការបង្កើត​ពេទ្យ​ខេមរា គឺ​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​បញ្ហា​វិស័យ​​សុខភាព​​មាត់​​ធ្មេញ​​តាមរយៈ​​ការ​ផ្តល់​​សេវា​កម្ម​ល្អ ​អនាម័យ​ខ្ពស់ និង ទន្តពេទ្យ​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​។

ជា​បន្ត​សូម​សា្ត​ប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​យ៉ាន់ លី​ណា និង​លោក​ឈុន រី នាយក​មន្ទី​ព្យាបាល​ធ្មេញ​ខេមរាៈ

សំលេងៈ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Vayo FM Song Request