ព័ត៌មានចុងក្រោយ:

ថ្មគោល​ស្រមោល​ស្នេហ៍​

ថ្មគោល​ស្រមោល​ស្នេហ៍​ជារឿង​ប្រលោមលោក​ពោពេញ​ទៅដោយរឿងរ៉ាវ​ស្នេហា​ជូរចត់​ជាពិសេស​គឺដំណើរជីវិត​របស់នារី​ម្នាក់​ដែល​ពើបប្រទះ​នឹង​ឩបសគ្គមិន​ចេះ​ចប់​មិនចេះ​ហើយ​ទីបំផុត​ជីវិត​មួយនេះ​បាន​បន្សល់​នូវ​វិប្បដិសារី​ទោះបី​ជារូបកាយ​នាង​រលត់​ផុត​ពីលោកនេះ​យ៉ាង​ណា​ក្តី​​........................

ដកស្រងពីសៀវភៅរឿង ថ្មគោលស្រមោលស្នេហ៍ និពន្ធដោយកវី ទឹម ម៉ានី

បញ្ចូលសំលេងដោយៈក្រុមការងារវិទ្យុវាយោFM

តួអង្គៈមន្ថា,ម៉ែតូច  បញ្ចូលសំលេងដោយ ក.យ៉ាន់ លីណា/តួអង្គៈម៉ាណុប,វ៉ាយុ,នាងពៅ  បញ្ចូលសំលេងដោយ ល.វ៉ាន់ រ៉ាយុទ្ធ

តួអង្គៈណាវី,នាងម្លិះ  បញ្ចូលសំលេងដោយ ក.ឆេង សូរិយា/តួអង្គៈវិឆៃ  បញ្ចូលសំលេងដោយ ល.សឹម សម្បត្តិ

តួអង្គៈម៉ាលី  បញ្ចូលសំលេងដោយ ក.គង់ សុគន្ធានី/តួអង្គៈគ្រូសារ៉ាក់  បញ្ចូលសំលេងដោយ  ល.ហ៊ាន វណ្ណៈ

តួអង្គៈវិផា  បញ្ចូលសំលេងដោយ  ក.គង់ សុគន្ធាវី/តួអង្គៈគ្រួផាត  បញ្ចូលសំលេងដោយ ល.ចាន់ ជីហុង

តួអង្គៈម៉ាឡៃ,មីងសយ  បញ្ចូលសំលេងដោយ ក.ចាន់ វណ្ណា/តួអង្គៈលីលី  បញ្ចូលសំលេងដោយ ក.សៀវម៉ី

ភាគទី១

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

ភាគទី២

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី៣

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី៤

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី៥

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី៦

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី៧

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី៨

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី៩

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១០

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១១

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១២

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១៣

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១៤

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១៥

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១៦

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១៧

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ភាគទី១៨

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Vayo FM Song Request